Conseil de l'AFI

Président Patrick Marley
1er vice-président   Lynn Moen
2ème Vice Président Claire Kennedy
Trésorier  Michael Kandev
Secrétaire Kim Maguire
Président sortant  Brian Mustard
   
   
Conseillers  Brett Anderson
  Brian Bloom
  Stephen Bowman
  Mark Brender
  Eric Bretsen
  Kim Brooks
  David Bunn
  Ken Buttenham
  Derek Chiasson
  Deirdre Choate
  Michael Colborne
  David Duff
  Ronald Durand
  Jason Durkin
  Brian Ernewein
  Heather Evans
  Siobhan Goguen
  Jonathan Greb
  Amanda Heale
  John Leopardi
  Alexandra MacLean
  Drew Morier
  Robert Nearing
  Anu Nijhawan
  Angelo Nikolakakis
  Alex Pankratz
  Shawn Porter
  Doug Powrie
  Jim Samuel
  Brian Schneiderman
  Jeffrey Shafer
  Carrie Smit
  Christopher Steeves
  Steve Suarez
  John Tobin
  Peter van Dijk
  Julie Vézina
  Scott Wilkie
  Sue Wooles
  Penny Woolford
  Barbara Worndl
   
Conseillers spéciaux du Conseil Albert Baker
  Nat Boidman
  Robert Raizenne
  Stephen Ruby
  Jacques Sasseville
   
Comité scientifique permanent Scott Wilkie
Comité exécutif Brian Schneiderman
   
Comité YIN Kim Brown (Chair)
  Sarah Chiu (Vice-Chair)
  Marc André Gaudreau Duval
  Kaitlin Gray
  Lindsay Gwyer
  Ata Kassaian
  Carolyn MacDonald
  Marc-Andre Marchand
  Ana Mata
  Bhuvana Rai
  Megan Seto
  Kevin Yip
   
   
Présidents ancien de l'AFI  Albert Baker
  Stephen Bowman
  Ron Durand
  Brian Mustard
  Robert Raizenne
  Stephen Ruby
  Brian Schneiderman
  Scott Wilkie